HomeNieuwsLiefde telt geen chromosomen - SGP bijdrage aan debat over de NIP-test

Liefde telt geen chromosomen - SGP bijdrage aan debat over de NIP-test

Publicatiedatum: 22 feb. 2017

De SGP vindt dat de overheid het leven moet beschermen. Oók het leven van ongeboren mensen met handicap! Liefde telt immers geen chromosomen! En leven is méér dan een chromosoom mínder!

Minister Schippers vindt echter dat we maar moeten accepteren dat er door “keuzevrijheid” bijna geen kinderen met het Down meer geboren zullen worden. De SGP vindt dit een enorm kwetsende uitspraak voor mensen met het syndroom van down en hun ouders.

Wat vindt u?

Laat hier úw stem voor het leven horen met uw eigen 'stem voor het leven-poster' of deel één van de vele bestaande 'stem voor het leven-posters'!

Sinds 2011 wordt geregistreerd of een zwangerschapsafbreking plaatsvindt na prenataal onderzoek. De Tweede Kamer tast echter nog in het duister welke aandoeningen voor ouders de reden zijn om hiertoe over te gaan. Elbert Dijkgraaf: “Het is niet bekend hoeveel zwangerschapsafbrekingen plaatsvinden na het ontdekken van het syndroom van Down, een hazenlip of een andere geconstateerde afwijking. De SGP komt daarom met een voorstel om deze informatie voortaan te registeren. Aan de hand van die informatie kan de hulpverlening verbeterd worden.”

VAO introductie NIP-test, Elbert Dijkgraaf, 22 februari 2017

Elk leven is van God gegeven, kostbaar en waardevol.
De overheid moet daarom het leven beschermen.
Oók het leven van ongeboren mensen met handicap!
Liefde telt immers geen chromosomen!
En leven is méér dan een chromosoom mínder!
De SGP is daarom tegen de introductie van de NIP-test, omdat daarmee de bescherming nog verder onder druk komt te staan.

De uitspraak van de minister dat we maar moeten accepteren dat er door “keuzevrijheid” bijna geen kinderen met het Down meer geboren zullen worden, heeft de SGP onaangenaam getroffen.
Realiseert de minister dat dit enorm kwetsend is voor mensen met het syndroom van down en hun ouders?

Ik dien de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat sinds 2011 een relatie tussen de zwangerschapsafbreking en prenatale diagnostiek wordt geregistreerd,

verzoekt de regering, de registratie van het aantal zwangerschapsafbrekingen te verbeteren, waarbij geregistreerd wordt in welk trimester de zwangerschapsafbreking plaatsvond, welke vorm van prenataal onderzoek daarvoor had plaatsgevonden en welke afwijking daarbij geconstateerd was,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dik-Faber